allbasarabean.ro

Strategia de dezvoltare

Obiectivele studiului

Problemele majore cu care se confruntã municipiul Alba Iulia în perspectiva competitiei regionale si a integrãrii României în UE sunt..

Servicii publice

Invãţãmântul are o bazã materialã formatã din 484 sãli de clasã, 60 laboratoare şi 35 ateliere şcolare. În oraş şi în..

Economie

Economie

Viata economicã este dominatã de câteva întreprinderi renumite a cãror productie se exportã pe toate meridianele. Astfel,..

Amplasare si populatie

Alba Iulia este punctul natural de trecere si rãscruce de drumuri care l-au legat organic de zonele înconjurãtoare, bogate în..

Contextul urban al elaborãrii strategiei de dezvoltare a municipiului Alba Iulia

Lucrarea s-a redactat în conditiile Protocolului de Asigurare a Calitãtii al IHS, reactualizat în luna noiembrie 2002, privind raportul..