allbasarabean.ro

Departamente

Centru pentru Managementul Calităţii şi Strategie Institutională

   Misiunea CMCSI constă în coordonarea, monitorizarea si evaluarea strategiei pentru calitate adoptată de Senatul Universităţii,..

Departamentul de Informare, Consiliere şi Orientare în carieră

Misiunea Sprijinirea studenţilor şi a absolvenţilor în dezvoltarea unor cariere de succes şi facilitarea accesului pe piaţa muncii...

Departamentul de Management al Proiectelor

Departamentul de Management al Proiectelor are ca misiune informarea comunitatii academice asupra programelor de cercetare interne si..

Departamentul pentru Invăţământ la Distanţă şi Formare Profesională

Misiunea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Profesională Continuă, denumit în continuare DIDFPC, este să..

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

• Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului..

Departamentul de Cercetare Ştiintifică

Direcţiile principale de acţiune ale Departamentului de Cercetare Ştiinţifică sunt: a)promovarea calităţii în cercetare;..

Departamentul de Relaţii Internaţionale

Centrul de Relaţii Internaţionale şi Marketing Instituţional al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este structura..