allbasarabean.ro

Istoria

Literatura Alba Iuliei în perioada anilor 1579 – 1690

Cele dintâi tipărituri românești din Transilvania au ieșit la lumină în secolul al XVI-lea. Activitatea tipografică s-a desfășurat în patru centre: Sibiu, Sebeș, Alba Iulia și Orăștie.

Cât privește șirul tipăriturilor de la Alba Iulia, distingem două momente:

-         Acela al tipăriturilor făcute de diacul Lorinț , ucenicul lui Coresi, într-o tipografie proprie, adusă nu se știe cum la Alba Iulia;

-         Acela al tipăriturilor ieșite din tipografia proprie a Mitropoliei, începând cu anul 1639.

Diacul Lorinț, care izbutise să-și asigure bunăvoința principelui Christofor Bathory, tipărește la Alba Iulia o serie de cărți :

-         Tetraevanghelul – 1579 – tipărit în slavonă;

-         Octoihul mic – 1580 – tipărit în medio-bulgară;

Orașul tiparniței a fost în secolul al XVII-lea, cu foarte puține excepții, Alba Iulia, iar inițiatorul întemeierii tipografiei de aici a fost mitropolitul Ghenadie al Transilvaniei, sprijinit de mitropolitul Teofil al Ungrovlahiei și de domnitorul Matei Basarab.

Cărțile apărute în tipografia mitropoliei de la Bălgrad, organizată de Dascălul Popa Dobre, sunt următoarele:

-         Sbornicul slavo-românesc – 1639 – în limba slavonă;

-         Catehismul calvinesc – 1640 – în slavonă;

-         Psaltirea – 1651

-         Ceasloveț – 1685

-         Bucoavna – 1699.

Cărțile tipărite au promovat crearea unei limbi literare unitare și, prin aceasta, au întărit conștiința unității naționale a românilor de pretutindeni.

 

 

 

 

Pentru OSLB, Covalciuc Victoria.

Mai puteti citi si:

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*